Werkgever

Pensioen een extraatje?

Het pensioenbewustzijn in ons land stijgt doordat de huidige ontwikkelingen op pensioengebied veel aandacht in de media krijgen. Vaak is deze aandacht negatief van aard, zoals:

  • te lage dekkingsgraden
  • korten van opgebouwde pensioenrechten (afstempelen)
  • tegenvallende beleggingsresultaten
  • aanzienlijk stijgende pensioenlasten

Steeds meer medewerkers komen er hierdoor dus achter dat een pensioenregeling geen “extraatje” is, maar een belangrijke en noodzakelijke arbeidsvoorwaarde. Zij stellen hier terecht dus meer eisen aan.

Ook de Overheid stelt dat uw pensioenregeling moet voldoen aan de actuele wet- en regelgeving met alle mogelijke sancties en aansprakelijkheidstellingen van dien. Hierdoor wordt u genoodzaakt zich door een deskundige te laten begeleiden. Want kent u deze specifieke en veelal omslachtige en onduidelijke regels allemaal zelf? U als ondernemer wilt zich met uw kernactiviteiten bezig houden en daar maakt de pensioenregeling voor uw medewerkers veelal geen deel van uit.

Oplossing:

De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants beschikt over de specifieke vakkennis en ervaring die u op weg kunnen helpen bij al uw pensioenvraagstukken. Hierdoor bent u verzekerd van een juiste begeleiding bij bijvoorbeeld het opzetten of verlengen van een verzekerde pensioenregeling.


Wat doen wij nog meer?

Onze werkwijze is geïnspireerd op de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) hieraan stelt. Hiermee voorkomt u risico’s die kunnen leiden tot extra lasten, conflicten met uw medewerkers of aansprakelijkheidsstellingen. Denkt u bijvoorbeeld aan het feit dat u zonder het te realiseren gebonden bent aan een CAO of Bedrijfstakpensioenfonds. Meer informatie hierover kunt u vinden via “Downloads – AFM Brochure Werkgevers” en “Downloads - AFM Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen”.

De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants is onafhankelijk. Wij hebben geen financiële banden met verzekeraars. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag onze toegevoegde waarde en tarieven toe.