Werkgever

Wat doen wij nog meer?

Onze werkwijze is geïnspireerd op de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) hieraan stelt. Hiermee voorkomt u risico’s die kunnen leiden tot extra lasten, conflicten met uw medewerkers of aansprakelijkheidsstellingen. Denkt u bijvoorbeeld aan het feit dat u zonder het te realiseren gebonden bent aan een CAO of Bedrijfstakpensioenfonds. Meer informatie hierover kunt u vinden via “Downloads – AFM Brochure Werkgevers” en “Downloads - AFM Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen”.

De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants is onafhankelijk. Wij hebben geen financiële banden met verzekeraars. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag onze toegevoegde waarde en tarieven toe.