IMd Raadgevende Ingenieurs

foto-imd4-webIMd Raadgevende Ingenieurs (1960) is een onafhankelijk ingenieursbureau in hart en nieren.

35 constructief ontwerpers, constructeurs en tekenaars stellen hun vakkennis in dienst van ontwikkelaars, bouwers en architecten – voor slimme, efficiënte maar vooral economische constructies die gebouwen haalbaar maken.

IMd is gehuisvest in een bijzonder kantoor, gemaakt in een zestig jaar oude machinefabriek aan de Maas in de Rotterdamse wijk Feijenoord. IMd is zelf nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en de herbestemming van deze voormalige fabriek. Inmiddels is het een architectonisch hoogstaand kantoorpand dat veel aandacht geniet van de (internationale) architectuurwereld.

Binnen IMd is voldoende rekencapaciteit aanwezig, maar pensioen is toch een geheel andere tak van sport. Daarvoor zijn wij aangewezen op een goede adviseur.

foto-imd1-webIMd is met ingang van 2007 overgestapt van een vrijwillige deelname bij een pensioenfonds naar een verzekerde pensioenregeling. Zo'n overstap is niet eenvoudig en is destijds intensief onderzocht, waarbij in het hele proces de medewerkers actief betrokken zijn geweest. In de jaren daarop volgend moest de regeling nog een aantal maal worden aangepast ten gevolge van de ontwikkelende pensioenwetgeving.


foto-imd3-webDe hele overstap veroorzaakte nogal wat onrust en al met al voelden we ons niet op alle gebieden voldoende geïnformeerd en begeleid. Via onze huidige verzekeringsadviseur zijn wij daarom in contact getreden met Maurice de Veld van De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants. Al snel ontstond er een goede vertrouwensband met het bedrijf en behartigen zij vanaf dat moment al onze pensioenzaken.

De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants hebben, nadat het lopende contract was geanalyseerd en onze eisen in kaart waren gebracht, diverse alternatieven onderzocht voor de volgende contractperiode. Deze zijn uitvoerig vergeleken en met ons besproken en ook de zwakke punten uit het vorige contract kwamen voor verbetering aan de orde. Uiteindelijk heeft dit tot een weloverwogen besluit geleid, zodat onze pensioenregeling weer geheel up-to-date is en, niet onbelangrijk, adequaat wordt beheerd.

foto-imd5-webDe kennis van zaken en de inzet van De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants hebben IMd het vertrouwen gegeven dat onze belangen goed behartigd worden. Ook de medewerkers zijn zeer tevreden over de heldere en informatieve presentatie over de aangepaste pensioenregeling. Wij kunnen dan ook met een gerust hart De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants aan derden aanbevelen vanwege hun vakkennis en zorgvuldigheid.