Accountant / boekhouder

Ook een vertrouwenspersoon van de ondernemer?

U bent nauw betrokken bij het financiële beleid van de ondernemer en de onderneming. Een pensioenvoorziening voor de DGA en de medewerkers kan hierop een grote invloed hebben. Vanuit uw positie heeft u dan ook een belangrijke invloed op de keuzes die de ondernemer maakt op gebied van pensioen. Echter, u realiseert zich ook dat pensioenadvies een zeer gespecialiseerd vakgebied is geworden. Dat vindt ook de AFM en deze stelt dan ook voorwaarden waar uw advieswerkzaamheden op pensioengebied dienen te eindigen, tenzij u strikt voldoet aan de voorwaarden van de Vrijstellingsregeling Wft. Meer informatie hierover, vindt u via “Downloads – Interpretatie over pensioenadvies en –bemiddeling door accountantskantoren en actuariële adviesbureaus”.

In de filosofie van De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants streven wij naar die samenwerking om onze gezamenlijke klant optimaal te kunnen voorzien van pensioenadvies. Onze dienstverlening is complementair aan die van u en hierdoor creëren wij samen de juiste voorzieningen die passen bij onze gezamenlijke klant.


Voorop in kennis en processen

De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants is een van de eerste pensioenprofessionals die aan de strenge eisen van de sinds 1 januari 2012 geldende Wft-module Pensioenverzekeringen voldoet. U kunt vertrouwen op onze deskundigheid die periodiek getoetst wordt vanuit de Wft-PE. Deze module garandeert niet alleen de juiste parate kennis op fiscaal, juridisch en actuarieel gebied, maar ook dat wij ons professioneel en integer gedragen.

Onafhankelijk, dus op basis van urendeclaratie

Wij ontvangen geen vergoedingen van banken of verzekeraars. Net als u worden onze inspanningen betaald door de opdrachtgever: onze gezamenlijke klant. Dus zoekt u voor uw relaties een betrouwbare en professionele pensioenadviseur? Neemt u dan contact met ons op. In een persoonlijk gesprek maken wij graag kennis met u.